Výchovní poradci:

Mgr. Pavel Poštulka, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 739 411 606 – pro pracoviště Hany Kvapilové
Mgr. Jarmila Grulichová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 731 692 315 – pro pracoviště Otická

Konzultační hodiny:

úterý – čtvrtek, 7:00 – 8:00, jinak po domluvě

Kariérová poradkyně: 

Mgr. Martina Vrbová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 553 759 168 

Konzultační hodiny: 

Čtvrtek, 12:30 – 13:00, případně po individuální domluvě 

Prevence negativních jevů

metodik prevence Ing. Miluše Klumpnerová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 553 759 171 

Minimální preventivní program OA a SOŠL Opava - školní rok 2023/2024 (pdf soubor ke stažení)

Program poradenských služeb na OA a SOŠL, Opava (pdf soubor ke stažení)

V čem spočívá poradenská práce, kterou zajišťuji?

Na tuto otázku není lehké odpovědět, protože každá škola je něčím specifická. A jak to děláme my na Obchodní akademii a SOŠL?

Práce výchovného poradce spočívá v kontinuální preventivní péči o zdravé a oboustranně prospěšné vztahy mezi učiteli a žáky, o celkově dobré sociální klima ve škole. Prostředkem, jak toho dosáhnout, jsou i individuální pohovory, které např.

 • se zabývají problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • řeší problémy vyplývající z přechodu žáka ze základní školy na střední školu,
 • řeší neúspěch v některém z předmětů,
 • poradí, jak se učit, jak spolupracovat s vyučujícím,
 • poradí, jak zvládat pocity, že nic nezvládnu, že jsem k ničemu,
 • jak si poradit s prokrastinací (chorobným odkládáním povinností),
 • poradí v případě, že mně rodiče či přátelé nerozumějí,
 • se zabývají vztahy jak v třídním kolektivu, tak i mimo něj,
 • učí, jak odolávat nástrahám alkoholu, drogám, svodům nechodit do školy a neučit se,
 • zjišťuji se žáky, jaké předpoklady mají pro další studium

Základem práce výchovného poradce je v každodenní primární prevenci. Znamená to předvídat rizika – nebezpečí, která ještě nevznikla. Jsme přesvědčeni, že zdrojem životní síly je prevence založená na poučení, vzoru a důvěře.

 • Také spolupracuji s dalšími institucemi (Úřad práce, vysoké školy, vyšší odborné školy aj.)
 • Zúčastňuji se informačních schůzek s rodiči žáků základních škol, spolupracuji s výchovnými poradci základních škol a vedu informační kampaň pro zájemce o studium na OA a SOŠL a organizuji pro ně dny otevřených dveří.
 • Na základě prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb. jednám se školskými poradenskými zařízeními o podpůrných opatřeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. Zodpovídám také za předávání informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami vedení školy a správci systému Bakaláři a matriky.
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky usměrňuji a sjednocuji diagnostickou činnost třídních učitelů, poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Spolupracuji s vedením školy a Domova mládeže.
 • Zabezpečuji poradenskou a konzultační činnost pro žáky i rodiče na úseku profesionální orientace.
 • Spolupracuji s dalšími institucemi (PPP, ÚP, VŠ, aj.)
 • Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky se podílím na zavádění a vyhodnocování preventivních programů ve škole (protidrogová prevence, šikanování, vandalismus).
 • Zajišťuji prezentační akci Informa.
 • Organizuji a spolupodílím se na přípravě besed s odpovídající tématikou.
 • Organizuji vyšetření žáků v Pedagogicko-psychologické poradně, informuji učitele o žácích s prokázanými speciálními vzdělávacími potřebami.

Hledáš pomoc?

Linka bezpečí dětí a mládeže 116 111
Linka důvěry 553 616 407
Středisko výchovné péče pro děti a mládež 596 239 202
Krizové a kontaktní centrum „Pod Slunečníkem“ 553 718 487
Pedagogicko-psychologická poradna 553 622 768, 552 625 726

Pravidelně během školního roku pořádáme přednášky, které zvyšují informovanost žáků v oblasti zdravého způsobu života:

„Prevence rakoviny děložního čípku a vztahy“ – výchovně vzdělávací program zaměřený na problematiku pohlavních nemocí i AIDS, rizikový způsob chování a možnosti přenosu HIV, fakta představuje v takovém kontextu, aby žáci viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a dlouhodobé budoucnosti.

Uvedený program je uskutečňován ve spolupráci s odborníky z příslušných organizací. Úroveň přednášek je proto vysoká a zcela vychází z mentality žáků. Dokladem, že se nám práce daří, je neustálé každodenní hledání, jak problémy řešit a co mohu v této chvíli pro sebe udělat. Důvěra žáků je velká a zavazující.

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257