Název projektu: Moderní odborné učebny na OA a SOŠ logistická, Opava

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017220

Rozpočet projektu: 4 207 421,74 Kč

Financování projektu: příspěvek Evropské unie 90 %, vlastní zdroje 10 %

Realizace projektu: rok 2022 - 2023

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben, částečná rekonstrukce jedné učebny, řešení vnitřní konektivity školy a zajištění bezbariérového přístupu k výstupům projektu.

Výstupem projektu je šest zmodernizovaných odborných učeben, částečná rekonstrukce jedné učebny, nastavení vnitřní konektivity školy dle požadovaných minimálních standardů, kdy výstupy budou využity také pro mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na naší OA a SOŠ Logistické Opava a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodovědné obory a práce s digitálními technologiemi.

Specifické cíle projektu:

 • Zmodernizovat zázemí v odborných učebnách;
 • Zvýšit kvalitu výuky a zlepšit připravenost žáků na odbornou praxi;
 • Zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy;
 • Sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce;
 • Umožnit žákům kvalitní a moderní zázemí, které je základním předpokladem pro uplatnění na trhu práce

HTML galerie Zonerama
Moderní odborné učebny - galerie

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257