Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava zrealizovala v roce 2015 dotační projekt s názvem Digitální škola III - modernizace vybavení Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava. Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Regionálního operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85 % způsobilých výdajů.

V rámci projektu škola pořídila moderní technické vybavení do několika učeben zaměřených na výuku přírodovědných a technických odborných předmětů. Díky projektu byly 3 učebny vybaveny novým IT zařízením pro výuku fyziky, matematiky – statistiky, informačních technologií atd. 

Realizace projektu byla zahájena po novém roce, kdy bylo připraveno  a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Po řádném výběru dodavatele proběhla kontrola celého řízení na Úřadu Regionální rady. Po schválení průběhu výběrového řízení byla s vítězným dodavatelem uzavřena smlouva a zahájeny dodávky zařízení do školy.

Od měsíce července 2015 je veškeré vybavení umístěno a nainstalováno v učebnách a začne studentům sloužit v příštím školním roce.

Do jednotlivých učeben byly zakoupeny počítače, monitory, dataprojektory, tiskárny, meteorologická stanice s programem, několik výukových odborných softwarů a další technické komponenty v hodnotě cca 1 mil. Kč.  Toto nové vybavení nahradilo stávající zastaralé a repasované kusy. Nyní mohou učebny sloužit k moderní interaktivní a zajisté i atraktivnější výuce technických a přírodovědných předmětů.

 

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

  • Telefon sekretariát: 553 759 160
  • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
  • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
  • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
  • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

  • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
  • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
  • IČO: 47813083
  • REDIZO: 600017257