Název projektu: Modernizace multimediální učebny a učebny virtualizace počítačových sítí
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010843
Rozpočet projektu: 3 326 349,78 Kč

Financování projektu: příspěvek Evropské unie 90 %, vlastní zdroje 10 %
Realizace projektu: rok 2020

Předmětem projektu je modernizace dvou odborných učeben na naší škole – multimediální učebna a učebna virtualizace počítačových sítí.

Výstupem projektu je zmodernizovaná multimediální učebna a učebna virtualizace počítačových sítí, úprava venkovního prostranství, navázání spolupráce s okolními základními školami a využití výstupů projektu k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu výuky na naší střední škole především při práci s digitálními technologiemi s vazbou na přírodní vědy a technické a řemeslné obory a zlepšit tak uplatnitelnost absolventů naší školy na navazujících vysokých školách, potažmo trhu práce.

 

HTML galerie Zonerama
Fotodokumentace Modernizace multimediální učebny a učebny virtualizace počítačových sítí

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

  • Telefon sekretariát: 553 759 160
  • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
  • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
  • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
  • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

  • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
  • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
  • IČO: 47813083
  • REDIZO: 600017257