Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, dále jen „OA a SOŠL Opava", IČO: 47813083 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8IČO: 09692142datová schránka: q4hs4wukontaktní osoba: Ing. Petr Štětkae-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.tel.: 734 647 701

Osobní údaje OA a SOŠL Opava, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
  • kategorie subjektů údajů: 
   • zaměstnanci
   • klienti / zákazníci
   • jiné osoby: zmocněnci, rodinní příslušníci, zájemci o vzdělání, žadatelé / stěžovatelé, dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři
  • kategorie osobních údajů:
   • jméno
   • příjmení
   • titul
   • rodné číslo
   • datum narození
   • místo narození
   • vzdělání
   • email
   • telefon
   • adresa
   • podpis
   • zdravotní stav
   • obrazový záznam z kamerového systému
   • bankovní spojení
   • číslo OP / CP
   • RFID
   • bankovní spojení
   • podpis
   • bezúhonnost
   • mzdové údaje
  • účel zpracování:
   • plnění právní povinnosti spojené s činností zařízení. Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu
   • plnění pracovní smlouvy a zejména plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 – zákoník práce, zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dalších závazných norem
  • doba zpracování: až 50 let podle dílčího scénáře v souladu se spisovým a skartačním řádem
 • Pokud OA a SOŠL Opava zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od OA a SOŠL Opava informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných OA a SOŠL Opava
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané OA a SOŠL Opava jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných OA a SOŠL Opava, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem
   pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů OA a SOŠL Opava
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) OA a SOŠL Opava,
  • podat stížnost dozorovému orgánu
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257