Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Naše škola“, s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005404“, který je realizován v období 08/2017 - 07/2019.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o. se v rámci projektu Naše škola účastní těchto šablon:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivit – FIF

 

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257