Jedinečný obor v Moravskoslezském kraji. Absolventi získají znalosti problematiky marketingu, logistiky, peněžnictví, poštovnictví a bankovnictví.

Uplatnění

 • marketingový kreativec
 • finanční, bankovní poradce
 • office & logistic manager
 • pracovník bank, pojišťoven, zasilatelských a kurýrních firem
 • přeprava a doprava ve výrobních a obchodních firmách

Možnosti navazujícího vzdělání

 • vysoké školy logistického zaměření (Dopravní fakulta J. Pernera Univerzity Pardubice; Dopravní fakulta Žilinské univerzity v Žilině; Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov)
 • vysoké školy marketingového ekonomicko-správního charakteru (Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné; Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě)
 • další vysoké a vyšší odborné školy

Vyučovací předměty

 • marketing a management
 • logistika
 • finančnictví a bankovnictví
 • obchodní psychologie a komunikace
 • ekonomika
 • účetnictví
 • písemná a elektronická komunikace
 • fiktivní firma
 • praxe

Výhody studia

 • odborné praxe v reálných provozech firem
 • široký potenciál v obchodních, logistických, finančních a poštovních společnostech
 • kreativní inspirace pro vlastní podnikání
 • bezkonkurenční obor v Moravskoslezském kraji

Praxe probíhá:

 • ve specializované učebně školy vybavené moderní výpočetní technikou se specializovaným softwarem
 • v zázemí velkých dopravních firem
 • na reálných pracovištích poštovních poboček
 • na reálných pracovištích vybraných bank a pojišťoven

Absolventi:

 • se orientují v reklamních a marketingových nástrojích a online marketingu
 • získají předpoklady pro samostatné podnikání v marketingových, reklamních a komunikačních agenturách
 • zvládnou technologii práce ve finančních ústavech našeho i cizího trhu a v logistice výrobních firem
 • získají přehled v řídících, ekonomických, účetních, právních a psychologických disciplínách
 • získají komunikační dovednosti v češtině i v cizích jazycích a znalosti z informačních technologií
 • splňují kvalifikační předpoklady pro práci u České pošty, s. p., na celém území České republiky
 • rozvinou své schopnosti a dovednosti: odpovědnost, důslednost, trpělivost, rychlá orientace, stresová odolnost, aplikace získaných poznatků v praxi, komunikace s okolím

Něco navíc:

 • propojení výuky s reálným prostředím ve firmách
 • návštěvy odborníků z praxe přímo ve výuce
 • exkurze do firem i na partnerské vysoké školy
 • jsme členy České marketingové společnosti
 • spolupráce s profesními organizacemi, např. Svazem průmyslu a dopravy
 • žáci mají možnost vypůjčit si většinu učebnic za 15 Kč/ks
 • žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v rekonstruovaném domově mládeže – internátě
 • možnost stravování v budově školy

Projekty školy:

 • Erasmus+ vzdělávací mobility – studenti mají možnost absolvovat krátkodobé a dlouhodobé stáže ve firmách v Irsku, Polsku, Rakousku, Španělsku, Lucembursku a Německu.
 • V rámci projektu UNESCO se v programu Erasmus+ studenti po dobu dvou let mezinárodně potkávali se svými protějšky v italské Sicílii, francouzském Réunionu, Bulharsku a v portugalské Madeiře, kde poznávali významné památky UNESCO.
 • V rámci projektu NACULSIN se v programu Erasmus+ studenti tři roky mezinárodně potkávali se studenty v Rumunsku, Itálii, Portugalsku, Řecku a Španělsku.
 • Erasmus+ Europa im Transit – ve spolupráci se školami v Německu, Polsku a Bulharsku se studenti mezinárodně vzdělávací v oborech technologií, hospodářství, informatiky, ekologie a také uměleckých, společenských a duševních oblastech lidského života.
 • připravujeme další projekty zvyšující uplatnění absolventů na trhu práce
 • připravujeme další projekty mezinárodní spolupráce

Akce pro žáky, které škola pravidelně pořádá

 • adaptační kurz pro žáky 1. ročníku
 • lyžařský a sportovně turistický kurz
 • odborné exkurze
 • školní výlety
 • sportovní a jazykové soutěže
 • olympiády v různých oborech
 • olympiáda v netradičních sportech
 • školní a maturitní ples
 • Andělský den, Den zdraví, Poetické dopoledne
 • přednášky, besedy, kulturní vystoupení
 • pro zájemce z řad studentů zajišťujeme předplatné do Slezského divadla v centru Opavy
 • žáci mají k dispozici internet

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257