Základní informace

Název projektu: Europa im Transit

Číslo projektu: 2016 – 1-DE03-KA219-023034

Délka trvání: 2 roky (1. 9. 2016 – 31. 8. 2018)

Partnerské instituce:

 • Aldegrever-Gymnasium Soest (DE) - koordinátor
 • Zespoł Szkoł Gminy Izbicko (PL)
 • Sredno obshtobrazovatelno uchilishte Hristo Botev Vratsa (BG)
 • OA a SOŠL Opava (CZE)

Jazyk projektu: němčina

Účel a cíle

Projekt „Europa im Transit“ slouží k vzdělávání evropské mládeže v oborech technologií, hospodářství, informatiky, ekologie a také uměleckých, společenských a duševních oblastech lidského života. Mezinárodní spolupráce má vést k posílení evropského a globálního myšlení, projekt má také zvýšit šance na uplatnění na trhu práce a vytvořit vhled na trh práce v různých regionech vůbec.

Slovo „transit“ lze tedy chápat ve dvou rovinách – jako přepravu (zde se zabýváme tématy jako technologie a druhy přepravy a dopravy, ekonomika apod.) a změnu (spadá sem ekologie, umění a kultura, migrace, změna chování jedince).

Projekt je realizován ve 4 modulech:

 1. Technologie a hospodářství
 2. Příroda
 3. Umění
 4. Společenské a duševní dimenze

Očekávané výstupy

 • Fotodokumentace z jednotlivých mobilit
 • Mapy obchodních stezek (stezky v každé partnerské zemi)
 • Mezinárodní Poetry Slam
 • Powerpointové prezentace druhů dopravy
 • Powerpointové prezentace na téma migrace

Dopad projektu a splnění cílů

Všechny požadované cíle byly úspěšně splněny. Došlo k:

 • znalostnímu rozvoji (odbornosti)
 • rozvoji jazykových kompetencí
 • změně postoji k migraci
 • zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce (zejména u německých studentů)
 • odbourání stereotypů

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257