Termíny a program dnů otevřených dveří:

11. 1. 2024 čtvrtek od 13:30 - 17:00 ul. H. Kvapilové
6. 1. 2024 sobota od 10:00 - 14:00 ul. Otická 23a

Program ul. H. Kvapilové

 • probíhá prohlídka učeben s průvodcem
 • projdeme s Vámi celou budovu, povídáme si o škole a o studiu a také zodpovíme veškeré Vaše dotazy
 • během akce se můžete občerstvit ve vestibulu školy.
 • také je možná prohlídka tělocvičny, výdejny jídel, internátu (domova mládeže) školy (ul. Mařádkova).
 • v omezené míře lze parkovat i ve dvoře školy.

Virtuální prohlídka školy
 

Program ul. Otická 23a

 • probíhá prohlídka učeben s průvodcem

Projdeme s Vámi celou budovu, povídáme si o škole a o studiu (především o oborech marketing a logistika a provoz a ekonomika dopravy) a také zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 

Přijďte se k nám podívat a když vám to nevyjde, můžete si domluvit jiný termín. Budeme se Vám věnovat individuálně.

Kontakt pro domluvení individuálního termínu a pro další informace:

 • Mgr. Pavel Poštulka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 739 411 606
 • Iveta Piatke, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 734 689 787
 • Obchodní akademie a SOŠ logistická – škola pro uplatnění v praxi 

V těchto dnech tráví žáci 9. tříd a jejich rodiče mnoho času uvažováním nad výběrem střední školy. Jednou z možností, kde získat úplné střední vzdělání s maturitou, je studium na opavské Obchodní akademii a SOŠ logistické. Tato škola má takřka stoletou tradici a patří k významným vzdělávacím organizacím na mapě škol našeho regionu. Výuka na této škole probíhá ve dvou budovách, což pro žáky představuje příjemnější prostředí, neboť všichni žáci nejsou soustředěni na jednom místě. 

Vize, mise a hodnoty Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava, p. o.

VIZE: Zažij víc než školu!

Školu systematicky propojujeme s praxí i akademickou půdou. Učení zkušenostmi a prostřednictvím projektových dní ve škole i mimo ni směřuje nad pojetí školy v tradičním smyslu slova. Pedagogové školy se učí novým trendům a zvyšují svou kvalifikaci, aby žákům atraktivním způsobem prezentovali učivo a vedli je k aktivnímu učení se. Podporujeme exkurze, tandemovou výuku i odborné a kulturní exkurze.

MISE:

Jsme tady pro žáky, abychom jim otevírali cestu za poznáním všeobecného vzdělání, ekonomie, logistiky i příbuzných věd. Respektujeme každého žáka a vedeme ho k tomu, aby na sobě mohl pracovat a rozvíjet se. Vedeme žáky k respektu k ostatním lidem a ke zvnitřnění si hodnot tolerance, humanity a podnikavosti. Spolupracujeme s firmami a zahraničními subjekty, abychom svým žákům předávali poznatky odpovídající aktuálním odborným i zahraničním trendům.

HODNOTY: Respekt – Spolupráce – Podnikavost a praxe – Zahraniční zkušenosti

1. Respekt

Učitelé, žáci i další pracovníci školy se vzájemně respektují, mohou projevit svůj názor, ale neosočují a neponižují se.

Zaměstnanci školy si uvědomují, že jsou tady pro žáky a přistupují k nim s pedagogickým taktem a úctou, vnímají je jako partnery, s nimiž společně pracují na jejich rozvoji, a to jak profesním, tak osobnostním.

Učitelé jednají v souladu s Etickým kodexem chování učitele.

Podporujeme individuální přístup ke každému žákovi a spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti, žáky vedeme k odpovědnosti.

Poznámka: Etický kodex učitele (ucitelskykodex.cz)

2. Spolupráce

Škola vnímá jako nezbytné spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, ti se na školu i jednotlivé pedagogy mohou obrátit nejen o třídních schůzkách, ale i v průběhu školního roku. Mohou využít služeb školního metodika prevence, kariérního i výchovného poradce.

Škola podporuje spolupráci s aktéry na trhu práce pro zajištění kvalitních praxí, ale i pro zajištění transferu aktualit z praxe do vzdělávacích programů.

Za žádoucí považujeme spolupráci školy s absolventy, jejich zpětná vazba může poskytnout cenné náměty pro rozvoj našich studijních oborů.

Podporujeme vzájemnou kolegiální spolupráci pedagogů a jejich profesní růst.

3. Podnikavost a praxe

K podnikavosti žáky vedeme nejen ve výuce teoretických předmětů, ale také v odborných praxích, předmětech fiktivních firem a aplikované ekonomie. Pravidelné odborné exkurze, setkávání s odborníky ve výuce a při projektových dnech jsou zárukou vysoké kvality našich studijních programů.

4. Zahraniční zkušenosti

Díky mezinárodní spolupráci a realizaci projektů odborných stáží programu Erasmus+ spolupracujeme se školami a firmami z různých států Evropy. Za samozřejmé považujeme našim žákům umožnit získat odborné zkušenosti v zahraničí. V zahraničí čerpají zkušenosti i pedagogové, ti nové poznatky implementují ve své výuce.

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257