Absolventi získají znalosti problematiky zasílatelství, práva, logistiky, informačních technologií a odborné předpoklady pro to, aby se ucházeli o získání certifikátu spediční expert udělovaného mezinárodní organizací FIATA.

Uplatnění

 • spediční, dopravní a logistické firmy
 • přeprava a doprava výrobních, obchodních, zasílatelských a poštovních firem
 • sklady, terminály, přístavy, letiště, celní úřady
 • výrobní podniky, obchodní firmy – vedoucí pozice, manažer/ka, asistent/ka ředitele, sekretářka, zapisovatel/ka,...

Možnosti navazujícího vzdělání

 • vysoké školy dopravního zaměření – Dopravní fakulta J. Pernera Univerzity Pardubice; Dopravní fakulta Univerzity v Žilině; Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov
 • vysoké školy ekonomicko-správního charakteru – Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné; Ekonomická fakulta VŠB v Ostravě;...
 • další vysoké a vyšší odborné školy – Soukromá VOŠ podnikatelská v Ostravě; Slezská univerzita v Opavě;...

Vyučovací předměty

 • doprava a přeprava
 • logistika
 • přeprava a zasílatelství
 • ekonomika
 • účetnictví
 • písemná a elektronická komunikace
 • řízení motorových vozidel

Výhody studia

 • žáci získávají řidičské oprávnění skupiny B zdarma
 • odborné praxe v dopravních firmách
 • odborné praxe v logistických odděleních velkých firem
 • opakované úspěchy v celostátní odborné soutěži žáků logistických škol

Podívejte se na video.

V oboru jsme velmi úspěšní

V oboru jsme velmi úspěšní. Ve školním roce 2021/2022 například žáci třetího ročníku obsadili 1. místo v celostátní soutěži Logistik junior SŠ. O čtyři roky dříve v ní žáci téhož ročníku byli třetí. Jako hlavní cenu žáci získali například třídenní zájezd do přístavu Hamburk a finanční odměnu.

Praxe probíhá:

 • ve specializované mobilní učebně školy vybavené notebooky a logistickým počítačovým softwarem
 • na reálných pracovištích zasílatelských a logistických firem

Kompetence absolventů:

 • znalost problematiky zasílatelství, přepravy, logistiky
 • získání přehledu v řídících, ekonomických, účetních, právních a psychologických disciplínách
 • odborné předpoklady pro to, aby se ucházeli o získání certifikátu spediční expert udělovaného mezinárodní organizací FIATA
 • odpovědnost, důslednost, trpělivost, rychlá orientace, stresová odolnost, aplikace získaných poznatků v praxi, komunikace s okolím

Něco navíc:

 • propojení výuky s reálným prostředím ve firmách
 • návštěvy odborníků z praxe přímo ve výuce
 • exkurze do firem i na partnerské vysoké školy
 • spolupráce s profesními organizacemi, např. Svazem průmyslu a dopravy
 • žáci mají možnost vypůjčit si většinu učebnic za 15 Kč/ks
 • žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v rekonstruovaném domově mládeže – internátě
 • možnost stravování v budově školy
 • žáci mají k dispozici internet bezdrátové wi-fi připojení

Projekty školy:

 • Erasmus+ vzdělávací mobility – studenti mají možnost absolvovat krátkodobé a dlouhodobé stáže ve firmách v Irsku, Polsku, Rakousku, Španělsku, Lucembursku a Německu.
 • V rámci projektu UNESCO se v programu Erasmus+ studenti po dobu dvou let mezinárodně potkávali se svými protějšky v italské Sicílii, francouzském Réunionu, Bulharsku a v portugalské Madeiře, kde poznávali významné památky UNESCO.
 • V rámci projektu NACULSIN se v programu Erasmus+ studenti tři roky mezinárodně potkávali se studenty v Rumunsku, Itálii, Portugalsku, Řecku a Španělsku.
 • Erasmus+ Europa im Transit – ve spolupráci se školami v Německu, Polsku a Bulharsku se studenti mezinárodně vzdělávací v oborech technologií, hospodářství, informatiky, ekologie a také uměleckých, společenských a duševních oblastech lidského života.
 • připravujeme další projekty zvyšující uplatnění absolventů na trhu práce
 • připravujeme další projekty mezinárodní spolupráce

Akce pro žáky, které škola pravidelně pořádá:

 • adaptační kurz pro žáky 1. ročníku
 • lyžařský a sportovně turistický kurz
 • odborné exkurze
 • školní výlety
 • sportovní a jazykové soutěže
 • olympiády v různých oborech
 • olympiáda v netradičních sportech
 • školní a maturitní ples
 • Andělský den, Den zdraví, Poetické dopoledne
 • přednášky, besedy, kulturní vystoupení
 • pro zájemce z řad studentů zajišťujeme předplatné do Slezského divadla v centru Opavy

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257