Naše škola pořádá opakovaně přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Cílem je seznámit studenty s podobou přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit. Kurz je rozdělen do dvou částí, přičemž zájemce se může přihlásit buď na celý kurz, nebo jen na jednu část. Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o studium na všech typech středních škol.

První setkání se uskuteční: žák si vybere jeden z těchto termínů

Pro přihlášené ode dneška platí středeční termín 17. 1. 2024 od 15.00 do 16:30 hod.

Místo: OA a SOŠL Opava, Hany Kvapilové 20, Opava

Náplň jednotlivých dvouhodinových kurzů v první části bude v souladu s katalogem požadavků na přijímací zkoušky, přičemž zvýšená pozornost bude věnována procvičování na konkrétních příkladech.

Český jazyk a literatura

 • Mluvnice - jazyk, zvuková stránka jazyka, tvoření slov, pravopis, tvarosloví, skladba
 • Sloh - funkční styly, slohové útvary, slovní zásoba, porozumění textu, odborná literatura
 • Literatura - literární druhy a žánry, interpretace a porozumění textu, umělecké prostředky
 • Vyučující: Mgr. Pavel Poštulka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Matematika

 • Aritmetika - základní početní operace, racionální čísla, poměr, procenta, promile, jednoduché úrokování, druhá mocnina a odmocnina
 • Algebra - početní operace s jednočleny a mnohočleny, rozklad na součin, vzorce, slovní úlohy
 • Geometrie - úhel a jeho velikost, trojúhelník, Pythagorova věta, shodnost, osová a středová souměrnost, rovnoběžníky, lichoběžník, objemy a povrchy základních těles, soustava souřadnic, graf přímé a nepřímé úměrnosti
 • Základy statistiky - aritmetický průměr, četnost
 • Vyučující: Mgr. Jan Kryšpín, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

I. část - 12 hodin (CJL + MAT) - 600,- Kč

Den Datum  Čas zahájení Doba
Úterý 16. 1. 2024   14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 23. 1. 2024 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 30. 1. 2024 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 6. 2. 2024 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 13. 2. 2024 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 20. 2. 2024 14:30, 16:00 h 90 min

II. část - 12 hodin (CJL + MAT) - 600,- Kč (I. + II. část 1000,- Kč)

Druhá část bude věnována testům, kdy budou studenti absolvovat tři cvičné testy z českého jazyka a tři cvičné testy z matematiky. Každý test bude vždy se studenty rozebrán. 

Den Datum Předmět, činnost Čas zahájení Doba
Úterý 27. 2. 2024 Test M a Čj I + rozbor 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 12. 3. 2024 Test M a Čj I + rozbor 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 19. 3. 2024 Test M a Čj II + rozbor 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 26. 3. 2024 Test M a Čj II + rozbor 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 2. 4. 2024 Test M a Čj III + rozbor 14:30, 16:00 h 90 min
Úterý 9. 4. 2024 Test M a Čj III + rozbor 14:30, 16:00 h 90 min

 


Elektronická přihláška : https://forms.office.com/r/6bK0Qs0USs <- přihlaste se zde! Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů. 
Naše přípravné kurzy pořádáme již devátým rokem a vždy se vyhovělo všem přihlášeným.Přihláška, k vytištění, nicméně pokud můžete, vyplňte pouze následující formulář -> elektronická verze přihlášky.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů. 


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který pořádá Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Jméno a příjmení účastníka:.................................................... Datum narození:..............................

Bydliště:..........................................................................................................................................

E-mailová adresa pro komunikaci:....................................................................................................

Telefon:..........................................................................................................................................

Mám zájem se zúčastnit (Vaši volbu zaškrtněte):

I. část

II. část

I. + II. část

Cena kurzu:

I. část (12 hodin) .................................................................. 600,- Kč

II. část (12 hodin) ................................................................. 600,- Kč

I. + II. část ........................................................................... 1000,- Kč

Potvrzuji, že jsme dne……………. uhradili na Váš účet 200024365/0300, variabilním symbolem je datum narození ve formátu RRRRMMDD (např. 19991213), částku ……………… (do zprávy pro příjemce uveďte PZ, vybranou část, jméno žáka, např. PZ, I. část, Jan Novák).

..................................... 

podpis žádatel  

..................................... 

podpis zákonného zástupce

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

 • Telefon sekretariát: 553 759 160
 • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
 • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
 • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
 • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
 • IČO: 47813083
 • REDIZO: 600017257