Dne 27. 3. 2023 proběhlo na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické v Opavě školní kolo zájmové soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).  

Soutěž SOČ má mnohaletou tradici, letos se koná již její 45. ročník. Soutěž může žákovi výrazně pomoci k přijetí na vysokou školu nebo k nastartování budoucí vědecké kariéry. Zúčastněný žák po dobu několika měsíců tvoří samostatnou písemnou práci v rozsahu minimálně dvaceti stran psaného textu na libovolné téma z osmnácti soutěžních oborů. Následně musí svoji práci obhájit před oponenty ve školním kole, dále v okresním, v krajském a v celostátním kole. Na začátku října loňského roku byli s nabídkou SOČ seznámeni všichni žáci 1. – 3. ročníku, z nichž se do soutěže přihlásily celkem 4 žákyně. V oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času tři žákyně z 3. A - Aneta Pogatsová, Karolína Šromová a Magdaléna Šromová vystoupily s obhajobou práce Společnost 21. století a její rozdílné názory na tetování, ve stejném oboru se prezentovala i Klára Solnická z 3. B s prací Motivační koučink. Hodnotící komise, kterou tvořili Mgr. Jaroslav Rotrekl, Ing. Miluše Klumpnerová a Mgr. Daniel Hanzlík, obě obhajoby pozorně vyslechla a rozhodla o tom, že soutěžní práce Anety Pogatsové, Karolíny Šromové a Magdalény Šromové je způsobilá pro postup do vyššího kola soutěže, které proběhne 21. dubna na opavském Mendelově gymnáziu. Klára Solnická po loňském postupu do okresního kola letos podobný úspěch nezopakovala, nicméně i její výkon si zaslouží pochvalu. Přejme Anetě, Karolíně i Magdaléně, ať v okresním kole soutěže SOČ dobře reprezentují naši školu.

Daniel Hanzlík

odkaz na album: https://eu.zonerama.com/oasoslopava/Album/9612650 

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

  • Telefon sekretariát: 553 759 160
  • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
  • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
  • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
  • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

  • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
  • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
  • IČO: 47813083
  • REDIZO: 600017257