Proč studovat u nás?

V oblasti nabídky maturitních oborů jsme největší školou v Opavě.

Absolventi jsou připraveni na nové podmínky tohoto tisíciletí.

Naše obory - cesta na vysokou školu.

Možnosti studia

TESTY NANEČISTO

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek - Digitální škola III - vybavení učeben technikou - zveřejněno 2. 3. 2015

V rámci realizace projektů programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/33.01693, vyhlašuje Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o. výzvu k podání nabídek

Číst dál: Veřejné zakázky

Zprávičky

18. února 2015 Výsledková listina konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Dne 19. února 2015 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Na prvních třech místech se umístili:
1. Anna Wroblová (2. A)
2. Natálie Kryštofová (3. A)
3. Pavla Lubinová (3. C)
PK CJ blahopřeje a všem děkuje za účast.

Dne 17. února 2015 proběhlo na Mendelově gymnáziu okresní kolo zeměpisné olympiády s ústředním tématem VODA. V nabité konkurenci obsadil Martin Duda 2.C vynikající páté místo. Děkuji za výbornou reprezentaci školy a přeji Martinovi mnoho dalších úspěchů. Mgr. Jan Kryšpín

17. února 2015 Pokyny pro maturanty z CJL

16.2.2015 Na lyžařském a snowboardingovém kurze je asi 10 volných míst. Vedení školy souhlasilo s účastí dalších žáků, pokud
1. Nebude počet žáků z jedné třídy více než 5.
2. Zájemci mají uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí.
3. Nesmí být osvobozený z TEV.
4. Účast je podmíněna souhlasem třídního. 

V případě většího zájmu rozhoduje pořadí zaplacení zálohy na účet školy. 
Info: http://www.oa-opava.cz/index.php/pro-studenty/predmety/118-telesna-vychova
Oskar Koukola

5. 2. 2015 Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 - Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné poradce a ředitele základních škol (web Moravskoslezského kraje)

30. 1. 2015 - Zveřejněna kritéria přijímacího řízení

29. 1. 2015 - Nová veřejná zakázka - (Veřejné zakázky)

10. prosince 2014 Školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Na prvním třech místech se umístili:
1. Pavla Lubinová  (3. C)
2. Eva Vanderová (1. P)
3. Daniel Křapa (2. C)
Do okresního kola postupuje P. Lubinová a E. Vanderová.
PK CJL blahopřeje všem vítězům, postupujícím do okresního kola přeje hodně úspěchů a všem děkuje za účast.

14. listopadu 2014 Tradiční předvánoční Poetické odpoledne 2014 se koná 17. 12. 2014!

11. listopadu 2014 - Třídní schůzky 16:30 - Hany Kvapilové 20

11. listopadu 2014 Soutěž v psaní na PC klávesnici pro žáky ZŠ. Více informací zde: pozvánka na soutěž DATEL

20. října 2014 Aktualizováno: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

20. října 2014 Soutěž - Ekonomický tým

20. října 2014 JA Award Ceremony

15. října 2014 Den otevřených dveří Moravskoslezského kraje

30. září 2014 Přidán dokument: Profilová část maturitní zkoušky školní rok 2014/2015

22. září 2014 Aktualizováno: dny otevřených dveří

15. září 2014 Aktualizováno: maturita 2015

 


zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Plánujeme

9. 3. - 13. 3. Lyžařský a snowboardingový kurz
10. 3. Okresní kolo v basketbalu chlapců
16. 3. Předkolo do Ekonomicko-manažerské olympiády ve Zlíně
16. 3. - 19. 3. Veletrh FIF
20. 3. Školní kolo SOČ
20. 3. Matematický klokan
23. 3. Mezitřídní turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Přihlásit uživateleDomov mládeže

Domov mládeže
Domov mládeže je zařízením kolektivního typu, ve kterém jsou ubytováni studenti Obchodní akademie, středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, chlapci i dívky.

Učebny Hany Kvapilové

Učebny Hany Kva...
Učebny jsou vybavené výpočetní technikou z projektu Digitální škola. Díky realizaci tohoto projektu zvýšila škola svou atraktivitu pro budoucí uchazeče a došlo k posílení komunitní role školy.

Učebny Otická

Učebny Otická
Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Další učebny.