Proč studovat u nás?

V oblasti nabídky maturitních oborů jsme největší školou v Opavě.

Absolventi jsou připraveni na nové podmínky tohoto tisíciletí.

Naše obory - cesta na vysokou školu.

Možnosti studia

Kurz pokračuje dle plánu v úterý 9. 2. 2016 v 14:30 a 16:00 v hlavní budově školy na ulici Hany Kvapilové.

Celostátní soutěž v účetnictví MD/DAL

26. – 27. ledna se žáci 4. A zúčastnili celostátní soutěže v účetnictví na SVŠE ve Znojmě. V konkurenci 120 soutěžících obsadil Kristián Kožaný 35. místo a Zuzka Špaková 41. místo. Oba splnili bodové podmínky pro získání certifikátu. V hodnocení škol jsme se umístili v první třetině na pěkném 17. místě. Už se těšíme na „příští zúčtování“!

Číst dál: Celostátní soutěž v účetnictví MD/DAL

Žáci OA A SOSL Opava se zúčastnili vyučování s hejtmanem kraje

Desítka žáků naší školy se spolu s dalšími šedesáti studenty středních škol z Moravskoslezského kraje účastnila "hodiny společenských věd s hejtmanem MSK Miroslavem Novákem". Na interaktivním setkání studenti zhlédli prezentaci o našem kraji, prohlédli si budovu krajského úřadu, vyplnili znalostní test a někteří z nich si pár okamžiků vyzkoušeli práci hejtmana či jeho náměstků.

Číst dál: Žáci OA A SOSL Opava se zúčastnili vyučování s hejtmanem kraje

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Na základě ustanovení § 59, 60 a 64 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) stanovuji plán nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a kritéria přijetí.

Číst dál: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Plán práce - únor 2016

2. 2.  10:32  Předmětová komise CJL v žákovské knihovně  Nv 
11. 2.   Mezitřídní turnaj v basketbalu smíšených družstev  Ga, Mk 
15. – 19. 2.    Jarní prázdniny   
14. – 21. 2.    Projekt Erasmus – Irsko  Ky 
 22. – 26. 2.   LVK – 2. A, B, C, D   Kk, Re, Mk 
24. 2.  10:30h   Operativní porada   
25. 2.   Školní kolo konverzační soutěže v NEJ  Ty, Hu  

Lyžařský a snowboardingový výcvikový kurz

Termín:22.-26.2.2016
Místo:  Ski areál Bílá
Ubytování: Chata Bílá
Předpokládaná celková částka 3500,-Kč, přihlášení zaplacením částky 3.500,-Kč  nebo její části, nejméně =500,-Kč, převodem na účet školy , variabilní symbol 1516, v textu pro příjemce uveďte příjmení a třídu žáka. 
Příspěvek SRP pro členy "Spolku rodičů a přátel", H.Kvapilové 20.  
Počet míst: 35. 
Výcvik je určen přednostně třídám 1P 1S 2A 2B 2C 2D. 
Přihlášení obdrží koncem ledna podrobné informace. 

Odkazy:

Strana 1 z 6


zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Přihlásit uživateleDomov mládeže

Domov mládeže
Domov mládeže je zařízením kolektivního typu, ve kterém jsou ubytováni studenti Obchodní akademie, středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, chlapci i dívky.

Učebny Hany Kvapilové

Učebny Hany Kva...
Učebny jsou vybavené výpočetní technikou z projektu Digitální škola. Díky realizaci tohoto projektu zvýšila škola svou atraktivitu pro budoucí uchazeče a došlo k posílení komunitní role školy.

Učebny Otická

Učebny Otická
Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Další učebny.