Proč studovat u nás?

V oblasti nabídky maturitních oborů jsme největší školou v Opavě.

Absolventi jsou připraveni na nové podmínky tohoto tisíciletí.

Naše obory - cesta na vysokou školu.

Možnosti studia

Výsledek PZ - 2. kolo obor Logistiské a finanční služby

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok

2015/2016 – 2. kolo

Obor Logistické a finanční služby

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Číslo Pořadí Rozhodnutí ředitele
24014 1 přijat bez př. zkoušky
24015 2 přijat bez př. zkoušky
24002 3 přijat bez př. zkoušky
24021 4 přijat bez př. zkoušky
24011 5 přijat bez př. zkoušky
24018 6 přijat bez př. zkoušky
24008 7 přijat bez př. zkoušky
24010 8 přijat bez př. zkoušky
24017 9 přijat bez př. zkoušky
24013 10 přijat bez př. zkoušky
24022 11 přijat bez př. zkoušky
24016 12 přijat bez př. zkoušky
24006 13 přijat bez př. zkoušky
24007 14 přijat bez př. zkoušky
24023 15 přijat bez př. zkoušky
24012 16 přijat bez př. zkoušky

Upozornění pro přijaté uchazeče

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení (vyvěšení) rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou. (§60a odst. 6 zák. 561/2004 Sb.)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle §60a odstavce 6 zák. 561/2004 Sb., zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. (§60a odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)

V Opavě dne 18. května 2015        Ing. Petr Kyjovský v.r.

Finále Titan 2015

14. května 2015 se v ústředí Hewlett Packard v Praze uskutečnilo národní finále soutěže Titan, která je součástí výukového programu Aplikované ekonomie. Do tohoto osmičlenného finále se probojovaly dva týmy ze třídy 3. B z celkového počtu 60 týmů. Velmi pěkného čtvrtého místa dosáhl tým ve složení Martin Bartkovský a Jan Hlaváček. Vynikajícího úspěchu však dosáhla další dvojice ve složení Kristýna Čožíková a Denisa Slana, která obsadila první místo. 

Číst dál: Finále Titan 2015

Lukáš Kollárik zabodoval v krajském kole SOČ

Dne 12. 5. 2015 proběhla na VŠB-TU v Ostravě krajská přehlídka soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). V soutěžním oboru 15 „Teorie kultury, umění a umělecké tvorby“ naší školu výborně reprezentoval Lukáš Kollárik ze třídy 1. D, který obhajoval práci „Amatérské překlady titulků k filmům a seriálům z anglického jazyka“. V konkurenci pěti soutěžních prací z celého Moravskoslezského kraje vybojoval vynikající 2. místo.

Číst dál: Lukáš Kollárik zabodoval v krajském kole SOČ

Soutěž JA firem

Dne 21. dubna 2015 proběhlo národní kolo prodejního veletrhu JA firem, kterého se zúčastnili studenti oboru Obchodní akademie s rozšířenou výukou výpočetní techniky třídy 3. B. naší školy.

V 9 hodin ráno se v pražské Galerii Harfa otevřelo veřejnosti 40 stánků účastníků jedné ze soutěžních kategorií: JA firma roku, JA Skills for the future firma roku a JA učňovský minipodnik veletrhu. V kategorii JA firma roku se s našimi studenty zúčastnilo dalších 21 studentských společností.

Číst dál: Soutěž JA firem

Young Demosthenes

V regionálním kole mezinárodní řečnické soutěže Young Demosthenes naši školu úspěšně reprezentovaly Klára Korpasová ze 3. C, která ve své kategorii zvítězila, a Adéla Světnická z 1. C, která obsadila 2. místo.

Oběma blahopřejeme a těšíme se, že v příštím školním klání rétorů uvidíme nejen je, ale i mnoho dalších šikovných soutěžících.

Za PK CJL Vlaďka Navrátilová

Upozornění pro uchazeče o studium

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji Petr Kyjovský.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - soubor ke stažení

Možnost osobního vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí

V době od 22. 4. 2015 13:00 hod do 24. 4. 2015 10:00 hod bude možné vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátě školy a to zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce (nutno předložit OP). Po tomto datu budou předána rozhodnutí k přepravě České poště.

Soutěž Slezského německého svazu a OA a SOŠL

Dne 14. 4. 2015 se na naší škole uskutečnila soutěž Slezského německého svazu a OA a SOŠL "Die berühmte deutsche Persönlichkeiten". Soutěže se zúčastnili studenti středních škol opavského okresu, kteří připravili 8 zajímavých prezentací o osobnostech německy mluvících zemích. Všichni soutěžící byli oceněni drobnými cenami a vítězové knižními poukázkami.

Číst dál: Soutěž Slezského německého svazu a OA a SOŠL

Lukáš Kollárik postupuje!

V úterý 14. 4. 2015 se konala na Mendelově gymnáziu v Opavě okresní přehlídka soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). V soutěžním oboru 15 „Teorie kultury, umění a umělecké tvorby“ zvítězil student naší školy Lukáš Kollárik ze třídy 1. D, který obhajoval práci „Amatérské překlady titulků k filmům a seriálům z anglického jazyka“.

Číst dál: Lukáš Kollárik postupuje!

Strana 1 z 2


zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Tento měsíc:

4. 5.Písemné maturitní zkoušky z MAT (DT), ANJ (PP)  – státní část
5. 5. Písemné maturitní zkoušky z CJL (DT, PP) – státní část
6. 5.Písemné maturitní zkoušky z ANJ (DT), RUJ (PP) – státní část
6. 5.11:00hDivadelní představení „Miliónová svatba“
7. 5.Písemné maturitní zkoušky z NEJ (DT, PP) – státní část
11. 5. Písemné maturitní zkoušky z RUJ (DT), MAT+ (DT) – státní část
18. 5. – 22. 5. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části  4. C, 4. D, 4. P
18. 5. – 22. 5.Souvislá praxe 2. S
18. – 26. 5.Souvislá praxe 3. P
25. – 29. 5.Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části  4. A,  4. S
25. – 29. 5.Souvislá praxe 3. S
27. 5.Zdravotnická přednáška 1. B, 1. D

Přihlásit uživateleDomov mládeže

Domov mládeže
Domov mládeže je zařízením kolektivního typu, ve kterém jsou ubytováni studenti Obchodní akademie, středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, chlapci i dívky.

Učebny Hany Kvapilové

Učebny Hany Kva...
Učebny jsou vybavené výpočetní technikou z projektu Digitální škola. Díky realizaci tohoto projektu zvýšila škola svou atraktivitu pro budoucí uchazeče a došlo k posílení komunitní role školy.

Učebny Otická

Učebny Otická
Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Další učebny.