Proč studovat u nás?

V oblasti nabídky maturitních oborů jsme největší školou v Opavě.

Absolventi jsou připraveni na nové podmínky tohoto tisíciletí.

Naše obory - cesta na vysokou školu.

Možnosti studia

Finále Baťovy manažerské olympiády v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

V pátek 17. června 2016 se v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5 555, uskutečnilo finále Baťovy manažerské olympiády za účasti 84 finalistů, kteří zvítězili ve školním kole. Školních kol se celkem zúčastnilo 2 407 žáků ze 109 středních škol České a Slovenské republiky. Naši školu ve Zlíně reprezentoval žák Jiří Veverka ze třídy 3. D, který obsadil 24. místo. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu.

Ing. Pavel Najman

Informativní schůzka nově přijatých žáků

Informativní schůzka pro přijaté uchazeče, kteří odevzdali zápisový lístek na studijní obory Obchodní akademie (i s rozšířenou výukou informatiky), Ekonomické lyceum a Informační technologie, se koná ve středu 29. června 2016 v 10:30 hodin v budově Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava, Hany Kvapilové 20. Žáci se seznámí s učebnami, se svými spolužáky a obdrží další informace k organizaci studia, adaptačnímu kurzu, učebnicím, které budou používat v 1. ročníku. Účast rodičů na této schůzce není nutná.

Účast v národním finále ekonomické, počítačové, simulační hry Titan

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se naše dvoučlenné družstvo ve složení Ondřej Šimeček a Patrik Baránek (oba ze třídy 3. B) účastnilo celostátního finále soutěže Titan, kterou pořádá organizace JA Czech Republik.Nabití pozitivní náladou vyrazili žáci časně ráno, do samotného srdce Evropy, pod velkým tlakem obhájců prvenství z minulého roku. Sice jsme na stupně vítězů nedosáhli, ale i účast v osmičlenném národním finále potěší.

Pěkným zážitkem pro účastníky finále také jistě byla prohlídka ústředí firma Hewlett Packard.

Kariéra v ČSOB

Firemní poradce/-kyně - Opava

Popis činnosti:

  • získávání nových klientů v rámci segmentu malých a středních firem (klienti s ročním obratem <40mil korun) prostřednictvím externí akvizice
  • budování vztahu s klienty v předem určeném regionu
  • nabídka a zprostředkování prodeje produktů banky a dceřiných společností klientům
  • aktivní vyhledávání obchodních příležitostí pro cross-selling retailuNehledáme "ideální kandidáty" na pozici, ale motivované lidi se zkušeností s akvizicí a potenciálem k rozvoji.

Další informace:

http://csob.jobs.cz/detail/?id=G2-1115666854-aden_brand0

Třídní schůzky pro nastupující ročníky

Třídní schůzky pro nastupující ročníky oborů Provoz a ekonomika dopravy a Logistické a finanční služby proběhnou ve čtvrtek 23. 6. od 15:30 v budově Otická 23A.

Jazyková příprava před začátkem odborné praxe v EU

Ve dnech 7. a 8. května 2016 (2 dny v rámci přípravy před začátkem odborné praxe) proběhla na naší škole takzvaná jazyková animace, jíž se zúčastnili vybraní žáci třetích ročníků odjíždějící na praxi do Německa a také žákyně z německé partnerské školy BS Witzenhausen, která zase přijela na praxi do Opavy.

Číst dál: Jazyková příprava před začátkem odborné praxe v EU

JOYRUN 2016

V sobotu 23. 4. 2016 se smíšený tým OA a SOŠL Opava zúčastnil akce pro handicapované, která probíhala po celý den v Městských sadech.

Tým ve složení: Ing. Lenka Satková, Mgr. Zuzana Přikrylová, Ing. Dagmar Vítková, Mgr. Jan Kryšpín, Mgr. Pavel Poštulka, Ing. Roman Blaha rozšířili studenti 2. D Roman Jančík a Patrik Štefek.

Přestože heslo závodu je „ Vyhrává každý, kdo se zúčastní.", hlavní odměnou byla radost a štěstí v očích naší handicapované svěřenkyně Markétky.

Děkuji všem, kteří se na akci spolupodíleli, a věřím, že do dalších let sestavíme více týmů.

Ing. Lenka Satková

Strana 1 z 8


zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Přihlásit uživateleDomov mládeže

Domov mládeže
Domov mládeže je zařízením kolektivního typu, ve kterém jsou ubytováni studenti Obchodní akademie, středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, chlapci i dívky.

Učebny Hany Kvapilové

Učebny Hany Kva...
Učebny jsou vybavené výpočetní technikou z projektu Digitální škola. Díky realizaci tohoto projektu zvýšila škola svou atraktivitu pro budoucí uchazeče a došlo k posílení komunitní role školy.

Učebny Otická

Učebny Otická
Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Další učebny.