Proč studovat u nás?

V oblasti nabídky maturitních oborů jsme největší školou v Opavě.

Absolventi jsou připraveni na nové podmínky tohoto tisíciletí.

Naše obory - cesta na vysokou školu.

Možnosti studia

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Zprávičky

29. 1. 2015 - Nová veřejná zakázka - (Veřejné zakázky)

Ples 2015

Lístek stojí 190,- Kč. Je možno jej zakoupit v budově na ulici Hany Kvapilové u pana Gregora nebo paní Šulcové v kabinetě č. 31. Od 29. ledna budou lístky i ve Sluně Opava.

10. prosince 2014 Školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Na prvním třech místech se umístili:
1. Pavla Lubinová  (3. C)
2. Eva Vanderová (1. P)
3. Daniel Křapa (2. C)
Do okresního kola postupuje P. Lubinová a E. Vanderová.
PK CJL blahopřeje všem vítězům, postupujícím do okresního kola přeje hodně úspěchů a všem děkuje za účast.

14. listopadu 2014 Tradiční předvánoční Poetické odpoledne 2014 se koná 17. 12. 2014!

11. listopadu 2014 - Třídní schůzky 16:30 - Hany Kvapilové 20

11. listopadu 2014 Soutěž v psaní na PC klávesnici pro žáky ZŠ. Více informací zde: pozvánka na soutěž DATEL

20. října 2014 Aktualizováno: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

20. října 2014 Soutěž - Ekonomický tým

20. října 2014 JA Award Ceremony

15. října 2014 Den otevřených dveří Moravskoslezského kraje

30. září 2014 Přidán dokument: Profilová část maturitní zkoušky školní rok 2014/2015

22. září 2014 Aktualizováno: dny otevřených dveří

15. září 2014 Aktualizováno: maturita 2015

 


zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Přihlásit uživateleDomov mládeže

Domov mládeže
Domov mládeže je zařízením kolektivního typu, ve kterém jsou ubytováni studenti Obchodní akademie, středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, chlapci i dívky.

Učebny Hany Kvapilové

Učebny Hany Kva...
Učebny jsou vybavené výpočetní technikou z projektu Digitální škola. Díky realizaci tohoto projektu zvýšila škola svou atraktivitu pro budoucí uchazeče a došlo k posílení komunitní role školy.

Učebny Otická

Učebny Otická
Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Další učebny.